Chính sách sỉ

  • Add Zalo đưa vào nhóm sỉ của shop.
  • Giá sát với giá xưởng.
  • Đơn sỉ đầu tiên tối thiểu 1.000.000 đồng.
  • Chuyển khoản trước khi đi hàng.
  • Ship toàn quốc.

Chính sách CTV

  • Add Zalo đưa vào nhóm CTV của shop.
  • Tự chốt dơn hàng với khác theo giá CTV đưa ra.
  • Phí lấy hàng CTV sẽ chịu trách nhiệm.
  • Nếu CTV dùng dịch vụ nhờ shop giao hộ cho khách, phần phí ship khách sẽ chịu hoặc CTV tự thỏa thuận với khách hàng..
  • CTV chuyển khoản cho shop sau 3 ngày, tính từ ngày gửi hàng.